top of page

Psykoterapi er en fortrolig samtale mellem dig og mig.

 

Det er en mulighed for at bringe emner op, som af forskellige grunde kan være svære at dele med andre.

 

Emner som fylder i tanke- eller følelsesliv, som forstyrrer relationer og nattesøvn, eller som hæmmer dig i at være, eller blive, den du er.

 

Min fornemste opgave er at lytte og give plads til både glæde og fortvivlelse – jeg stiller spørgsmål og udfordrer dig måske i det verdensbillede, du har.

 

Mit mål er at støtte dig i den proces, du er i gang med for at nå et bedre ståsted i livet.

 

Jeg møder dig, der hvor du er, og inddrager ofte kroppen og vejrtrækningen i samtalerne for f.eks. at bidrage til beroligelse og bedre kontakt til krop og følelsesliv.

Hvad er psykoterapi?

bottom of page